Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Debattinlägg (in Swedish)

Cariologi-Debatt

Stor Katastrof .......!!

Öresundsbron rasade!
Brostöden höll inte - "Det förutsåg vi inte"!

Brodelen i Öresundsförbindelsen färdigställdes 1998-1999. Bron öppnades för trafik år 2000. Allt verkade perfekt.

 
 
 
 
 
Efter några år syntes skador på brostöden. Inga speciella   åtgärder vidtogs bortsett från enklare lappningar.  

Efter fyra år var vissa brostöd helt bortfrätta av väder, vind och sura regn. Rasrisken var mycket stor.

 

Strax därefter var katastrofen ett faktum. Bron rasade. 
Ansvariga säger att man inte kunde förutse detta. På C-Debatts förfrågan om riskanalyser utförts svarade man nekande. 

 - "Nej det tyckte vi inte var nödvändigt, beställaren frågade inte efter det och dessutom fanns inga pengar till att värdera riskerna innan vi startade bygget", säger en talesman. På C-Debatts fråga om vem som skall betala omgörningen säger man att det självklart blir en sak för försäkringsbolagen. 

Ack nej - allt ovan är 'fejkat' - påhittat, osant, lögn. Bilderna är manipulerade i datorn.  Bron kommer att hålla. Stort arbete är säkerligen nedlagt på att studera olika riskfaktorer. Det är högst osannolikt att bron rasar (om ingen kör på den, förstås).  

Nedanstående brokatastrof är däremot inte fejkad!Bilden föreställer en tandbro i överkäken. Det är en röntgenbild. Tandrötterna, som sitter i käkbenet (upptill i bilden), har målats gula för att underlätta förståelsen.  

På de tre rötterna sitter en bro - "brygga" i dagligt tal. Bron, som är av metall, är vit i röntgenbilden. Det gröna är rotfyllningar. Mittentanden är "levande". Den grå strängen i den tanden är pulpan. Tandrötterna är med andra ord BROSTÖD. Om bron skall hålla beror på om stöden förblir intakta.

Bron färdigställdes fyra år innan röntgenbilden togs. Under tiden har en stor del av ett brostöd (en tandrot) helt försvunnit (se pilen) och fler tänder angripits. Orsaken till detta är karies (tandröta). Den skadade roten måste nu tas bort. Risken är stor att bron rasar.
 
Hur kunde det bli så? Kunde det förutsetts?

Orsaken till att bron ursprungligen gjordes var att tänderna skadats av karies. Patienten hade kariessjukdomen. Denna sjukdom orsakas av att angreppsfaktorerna (bakterier, kost) är starkare än försvarsfaktorerna (saliv, fluor m m). Resultatet blir att tänderna löses upp efter hand - kariessjukdomen fortskrider (Se vidare: kariesskadans uppkomst - på engelska.)

Bron sattes på utan att man behandlade kariessjukdomen. Man analyserade inte orsakerna till de problem som gjorde att bron behövde utföras. Ej heller gjorde man en bedömning av kariesrisken för framtiden - hur stor skulle chansen vara att klara sig utan ny karies framöver?

Med andra ord - en bro ersätter förlorade eller skadade tänder, men den stoppar inte en pågående kariessjukdom.

Problemet kunde undvikits. Man utnyttjade inte den kunskap som finns inom området.

I detta Cariologi-Debatt inlägg försöker jag visa

 •  
  • hur orimligt det skulle vara att bygga en (Öresunds-)bro utan att analysera hållfasthet och risker
  • att tandbroar -"bryggor"- ibland sätts in i munnen utan en motsvarande analys - dvs att bedömning av kariesrisken varken efterfrågas eller utförs
  • att tandbroar ibland "undermineras" av karies, trots att man borde kunnat förutse risken och kunnat åtgärda i tid.

Vad beror det på?

 1.  
  1. Om patienten själv visste, eller av tandvårdspersonalen hade fått råd om hur han skulle sköta sig, men inte följde råden, då vilar ett stort ansvar på patienten själv.
  2. Om patienten inte fick upplysningar om sin kariesrisk, då vilar ett ansvar på tandvårdspersonalen.
  3. Om tandvårdsstödet inte gynnar riskanalys och profylaktik ligger en del av felet hos 'systemet'.

Varför görs inte kariesriskvärdering? 

Vill Du veta mer?

 

Senast uppdaterad av Carolin Lind