Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Cariologi

Vid Avdelningen för cariologi får studenterna lära sig om diagnostik av kariessjukdom, dess orsaker, riskbedömning, stödbehandling samt operativ behandling. Vi tar emot patienter på remiss från allmäntandläkare och tandläkare inom andra odontologiska specialiteter. Forskning och forskarutbildning som bedrivs har fokus på kariessjukdomen ur ett evolutionsperspektiv och särskilt mikrobiologiska och immunologiska aspekter.

Cariogram bild

Cariogram - Information and download page

The Cariogram is a graphical picture illustrating in an interactive way the individual's/patient's risk for developing new dental caries in the future.

Read more about cariogram

 

Tandvård

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan.

Läs mer om studentkliniken

Forskning

Forskning

Forskningen har fokus på kariessjukdomen ur ett evolutionsperspektiv och särskilt på mikrobiologiska och immunologiska aspekter samt betydelsen av ärftliga faktorer. Global kariesepidemiologi studeras i samarbete med WHO-databasen CAPP.

Läs mer

Senast uppdaterad av Johan Portland