Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Etikprövning

Etikprövningsråd – Odontologiska fakulteten, Malmö högskola


Målsättningarna med rådets verksamhet är att: 

  • vara rådgivande vid studier som inte täcks av etikprövningslagen, det vill säga studentarbeten på grund- eller avancerad nivå (kandidat- eller magisternivå)
  • assistera fakultetens forskare med råd inför en etikprövning
  • förmedla kunskaper om forskningsetik

Etikrådet lämnar ett rådgivande yttrande och inte ett beslut motsvarande Regionala  Etikprövningsnämnden.

Om arbetet avses att publiceras i en vetenskaplig artikel, måste dock prövning ske till Regionala Etikprövningsnämnden. 

 

Ledamöter i det lokala rådet:

Lars Bondemark, ordförande
Pia Lindberg
Liselott Lindh
Stella Giuseppin, högskoleadministratör

Inlämningstider ansökningar HT17 senast:

måndagen den 18 september
måndagen den 16 oktober
måndagen den 13 november
tisdagen den 11 december

Avsikten är att rådet ska försöka behandla ansökningar som inkommit vid det sammanträde som infaller cirka en vecka efter det att en fullständig ansökan inkommit. Rådets ambition är att ansökningarna ska behandlas så snabbt som möjligt.

Förutom själva ansökan är det obligatoriskt att bifoga:

  • forskningsplan/ protokoll
  • skriftlig forskningspersonsinformation med skriftlig samtyckesblankett
  • eventuell annons för rekrytering av forskningspersoner
  • undertecknat tillstånd från avdelningsföreståndare.

Fullständig ansökan med 4 bilagor inlämnas till Stella Giuseppin i 4 pappersexemplar (teckenstorlek 12). Vid bedömning användes de riktlinjer och principer som tillämpas av Regionala etikprövningsnämnden i Lund.
För mer information, klicka vidare på "Vägledning till forskningspersonsinformation" å höger sidan.

Kontaktuppgifter administratör Stella Giuseppin: Tel: 040-6658479 /Stella.giuseppin@mah.se

Blanketter

Ansökningsblankett

Bilaga 1  Informationsbilaga

Bilaga 2 Samtyckesbilaga

Bilaga 3 Tillståndsbilaga

Bilaga 4 Projektplan

Info etikprövning 2016

Senast uppdaterad av Stella Giuseppin