Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vilken behörighet krävs?

För att vara behörig till Aspirantutbildningen krävs följande:

  • avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier 
  • Sv B/Sv 2B/Tisus eller motsvarande
  • Eng A eller motsvarande

Om du saknar behörighet i svenska och engelska

  • Reell kompetens Om du har tillräckliga kunskaper i svenska men saknar intyg/betyg, kan du vid ansökan till Aspirantutbildningen ange att du vill få din reella kompetens bedömd. Efter vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig.
  • Dispens/undantag från kravet på behörighet i engelska kan ges individuellt med hänsyn till upplägget i studieplanen.
  • Karriär och arbete 15 hp Den första kursen på Aspirantutbildningen kan du söka till utan att vara behörig i svenska och engelska. Under kursen får du göra en karriärplan som kan leda vidare till programstudierna på Aspirantutbildningen eller till andra studier. Du får också möjlighet att pröva och utveckla dina språkkunskaper. 

För dig som vill läsa mer svenska rekommenderar vi Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska 20 veckor och Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska 40 veckor .

Senast uppdaterad av Anita Marttila