Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Valbara kurser på Aspirantutbildningen

Vissa delar av Aspirantutbildningen är obligatoriska (kursen Karriär och arbete,15 hp och praktiken) men det mesta av innehållet i utbildningen kan du själv påverka genom valbara kurser och ämeskurser (specialkurser). Här hittar du Malmö högskolas kursutbud.

Valbara kurser inom Aspirantutbildningen

Många på Aspirantutbildningen väljer att läsa någon eller flera av följande valbara kurser. Alla valbara kurser ges inte varje termin men din studieplan planeras på lämpligt sätt tillsammans med lärarna på Aspirantutbildningen. Anmälan till dina valbara kurser görs av administrationen på Aspirantutbildningen.

 

 • Svenska för utländska akademiker  7,5 hp
 • English basics for university 7,5 hp
 • Projektarbete 7,5 hp 
  Du får lära dig att lägga  upp en bra struktur för ett självständigt akademiskt arbete och genomföra en mindre undersökning som du redovisar i form av ett skriftligt projektarbete. Detta kan du sedan använda när du söker jobb, som ett prov på att du behärskar konsten att producera egna utredningar, undersökningar eller PM.

För förvaltningsinriktningen rekommenderar vi särskilt nedanstående kurser, men de är valbara även på den allmänna inriktningen                    

 • Den offentliga förvaltningens  verksamhet och styrning 7, 5 hp
  Kursen handlar om statlig och kommunal politisk styrning,  myndighetsutövning och tjänstemannarollen
 • Det offentliga språket 7,5 hp
  Kursen ger kunskap och färdighet i olika uttrycksformer inom det som vi ofta kallar det offentliga språket.
 • Förvaltningsrätt 15 hp
Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank