Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samhällsvetare/Jurist

Aspirantutbildningen innehåller två obligatoriska moment, kursen Karriär och arbete samt en praktik. Resten av innehållet i din studieplan tar du fram i samråd med handledare på utbildningen. Du kan välja kurser från hela högskolans utbud och det som följer nedan är exempel på kurser som tidigare studenter valt.

Valbara kurser

Många av våra studenter på Aspirantutbildningen läser även någon av följande specialkurser:

  • Svenska för utländska akademiker,
  • Offentliga språket
  • Offentliga förvaltningens verksamhet och styrning
  • English Basics for University.

Kurser för dig som är samhällsvetare/jurist

Som samhällsvetare eller jurist är det också vanligt att man väljer någon utav följande kurser. Vad du väljer beror naturligtvis på vad du vill arbeta med efter utbildningen.

  • Förvaltningsrätt
  • Arbetsrätt
  • Juridisk översiktskurs (Jöken)
  • Socialt arbete

Du väljer mellan två inriktningar på Aspirantutbildningen

Aspirantutbildningen har idag två inriktningar. Du väljer inriktning beroende på vad du vill jobba med i framtiden. Kontakta oss gärna före ansökan och kursstart för mer information och diskussion om upplägg.

Allmän inriktning för dig som vill fortsätta inom ditt tidigare arbetsområde och framförallt vänder dig till privata arbetsgivare.

Förvaltningsinriktning för dig som vill arbeta inom den offentliga förvaltningen som exempelvis administratör eller handläggare.

Senast uppdaterad av Anna Liljedahl