Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ingenjör

Aspirantutbildningen innehåller två obligatoriska moment, kursen Karriär och arbete samt en praktik. Resten av innehållet i din studieplan tar du fram i samråd med handledare på utbildningen. Du kan välja kurser från hela högskolans utbud och det som följer nedan är exempel på kurser som tidigare studenter valt.

Valbara kurser

Många av våra studenter på Aspirantutbildningen läser även någon av följande specialkurser:

  • Svenska för utländska akademiker,
  • Offentliga språket
  • Offentliga förvaltningens verksamhet och styrning
  • English Basics for University.

Kurser för dig som är ingenjör

Som ingenjör är det också vanligt att man väljer någon utav följande kurser. Vad du väljer beror naturligtvis på vad du vill arbeta med efter utbildningen.

  • Byggteknik
  • Fastighetsteknik
  • Teknik och arkitektur
  • Produktutveckling
  • Datateknik och Mobil IT
  • Programmering

Du väljer mellan två inriktningar på utbildningen

Aspirantutbildningen har idag två olika inriktningar. Du väljer inriktning beroende på vad du vill jobba med i framtiden. Kontakta oss gärna före ansökan och kursstart för mer information och diskussion om upplägg.

Allmän inriktning
  för dig som vill fortsätta inom ditt tidigare arbetsområde inom teknik eller som ingenjör och som framförallt vill arbeta med privata arbetsgivare.

Förvaltningsinriktning
för dig som vill arbeta inom den offentliga förvaltningen som exempelvis administratör/handläggare inom någon teknisk förvaltning.

Senast uppdaterad av Christian Callmer