Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

När och hur söker jag till Aspirantutbildningen?

När kan jag söka till Aspirantutbildningen?

Ansökan till Aspirantutbildningen följer de ordinarie ansökningstiderna.

  • Om du vill söka och börja studera runt den 1 september 
    söker du mellan 15 mars och 15 april.

Hur söker jag?

1. Ansök via Antagning.se Sök efter "Aspirantutbildning".

2. Dina bilagor skickar du separat till: Antagningen 833 82 Strömsund.
   
Exempel på bilagor.

  • Diplom/betyg över utländsk minst 2-årig akademisk utbildning i översättning och på originalspråk.
  • Utlåtande/värdering från HSV (om du har ett sådant).
  • Betyg från utländsk gymnasieutbildning i översättning och på originalspråk.
  • Betyg/intyg från studier i svenska och engelska.
  • Anställningsintyg (om du har sådana).

Skicka inga original. Alla kopior skall vara vidimerade (bevittnade) av minst en person Om du inte uppfyller behörighetskraven i svenska (Sv2B/ motsvarande) eller engelska (EnA /motsvarande) måste du skriva ett meddelande att du ansöker om att bli bedömd i reell kompetens (svenska) eller vill ha dispens för behörighetskravet i engelska.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist