Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Frågor och svar om utbildningen

Hur lång är utbildningen?

Svar: Utbildningens längd varierar. De allra flesta studerar 2-3 terminer.

Vad ska jag läsa för kurser?

Svar: Alla studenter läser kursen Karriär och arbete och gör en praktik. Därutöver läser du de kurser som du letat upp tillsammans med din handledare på utbildningen. Vi ger dig några exempel på kurser som ekonomer, ingenjörer, miljövetare, språkvetare, lärare och andra har valt som har gått utbildningen tidigare. Här kan du läsa mer om respektive arbetsområde och exempel på kurser.

Ska jag välja allmän- eller förvaltningsinriktning?

Svar: Skillnaden mellan de två inriktningarna är framförallt att förvaltningsinriktningen har en studieplan med kurser som lämpar sig bäst för den som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Som student på den allmänna inriktningen tar du tillsammans med din handledare fram de kurser som du har behov av för att du ska uppfylla dina önkemål om en karriär på den privata arbetsmarknaden.

Vad blir jag?

Svar: Du får ingen ny examen efter Aspirantutbildningen. Vad du blir beror på vad du lägger in i din utbildning och var du praktiserar någonstans. Det är på förhand svårt att ge ett riktigt bra svar på denna frågan och vi vill gärna att du kontaktar oss för en fortsatt diskussion.

Får jag jobb efter utbildningen?

Svar: Många av våra studenter lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden i kvalificerade arbete. Det är mycket svårt att jämföra våra studenter med varandra och frågan blir därför ändå svår att besvara. Vad som är helt säkert är att vi är helt fokuserade på att innehållet i utbildningen ska stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Var får jag praktik?

Svar: Ansvaret för att hitta en praktikplats delas mellan dig och din handledare på utbildningen. I första hand är det du som önskar var du vill vara. Du ska motiverar varför du vill vara där och förklarar vad du hoppas på att få göra och lära dig under din praktik.

Senast uppdaterad av Anna Liljedahl