Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ekonom

Aspirantutbildningen innehåller två obligatoriska moment, kursen Karriär och arbete samt en praktik. Resten av innehållet i din studieplan tar du fram i samråd med handledare på utbildningen. Du kan välja kurser från hela högskolans utbud och det som följer nedan är exempel på kurser som tidigare studenter valt.

Valbara kurser inom Aspirantutbildningen

Många med ekonomisk bakgrund på Aspirantutbildningen läser någon av följande specialkurser:

 • Svenska för utländska akademiker,
 • Offentliga språket
 • Offentliga förvaltningens verksamhet och styrning
 • English Basics for University.

Specialkurser för dig som är ekonom

Som ekonom är det också vanligt att man väljer någon av följande kurser. Vilken kurs du väljer beror naturligtvis på vad du vill arbeta med efter utbildningen.

 • Affärs och marknadsjuridisk grundkurs
 • Affärs och verksamhetslogistik
 • Företagsekonomi
 • Projektledning
 • Omvärldsanalys och marknadskommunikation
  (Många läser helt andra kurser)

Välj en av två inriktningar på Aspirantutbildningen

Aspirantutbildningen har idag två inriktningar. Du väljer inriktning beroende på vad du vill jobba med i framtiden. Kontakta oss gärna före ansökan och kursstart för mer information och diskussion om upplägg.

Allmän inriktning för dig som vill arbeta på den privata arbetsmarknaden som ekonom.

Förvaltningsinriktning
för dig som vill arbeta inom den offentliga förvaltningen som exempelvis ekonom eller administratör/handläggare.

 

Senast uppdaterad av Anna Liljedahl