Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Artiklar, rapporter och utvärderingar om breddad rekrytering

2010-05 Breddad rekrytering utan kvotering
2008-09-23 Den pedagogiska utmaningen med breddad rekrytering
2007-06-28 Malmö högskola får goda vitsord för både planer och arbetssätt
2004-06-09 Malmö högskola är, tillsammans med Karolinska institutet, bäst i Sverige på social och etnisk mångfald

Rapporter och utvärderingar

2007:43 HSV Rapport, Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor.
2007: National Office Audit, "Staying the course: The retention of students in higher education"
2008: SFS rapport, " Klara dig själv"- en rapport om studenters möjlighet att fullfölja studierna
2008:33 HSV rapport, "Vilka är studenter? En undersökning av studenter i Sverige"

Litteraturtips

Ladda ner en litteraturlista

Senast uppdaterad av Johanna Svensson