Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Miljövetenskap

I miljövetenskap på Urbana studier fokuserar vi på samspelet mellan människan, samhället och den ekologiska omvärlden. Syftet är att utveckla kunskap och professionell kompetens inom hållbart förändringsarbete, ökad resurshushållning och minskad miljöbelastning. 

Mer samhällsvetenskaplig profil

I jämförelse med flertalet övriga miljöutbildningar har miljövetenskap vid Urbana studier valt en mer samhällsvetenskaplig profil. Vi vill i första hand förmedla kunskap om hur människor, organisationer, företag och institutioner fungerar och låter sig påverkas i miljösammanhang.

Problemorienterat, studentaktivt lärande och kontakt  med forskningssamhället

Våra utbildningar bygger på problemorienterat och studentaktivt lärande, och syftar till att ge möjligheter för såväl fortsatta studier som praktisk yrkesverksamhet. Du kommer att få lära dig att självständigt eller i grupp problematisera, analysera komplexa resonemang, sammanfatta och redovisa skriftligt och muntligt. När du läser våra utbildningar kommer du att få ta del av aktuell forskning i ämnet och komma i kontakt med forskningssamhället.

Utbildning i miljövetenskap

Forskning i miljövetenskap

Sapporo, Japan

Miljövetarprogrammet  - Människa, miljö, samhälle 180 hp

Här hittar du hela utbudet i miljövetenskap

Rådjur 

Forskningen som bedrivs på
Urbana studier i miljövetenskap handlar om hållbar stadsutveckling, energi,
miljö och demokrati.
Läs mer om forskningen på Urbana studier

Examina i miljövetenskap

  • Kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap
Senast uppdaterad av Maria Crona