Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Allt vi diskuterar har stark anknytning till verkligheten

Ylva Lindgren har läst projektledning på B-nivå och fortsättningskursen Ledarskap och organisation vid Malmö högskola. Hon är 24 år, bor i Malmö, och har tidigare läst bl.a. språk, statsvetenskap och statistik vid Lunds universitet.

– Jag började med programmet Produktionsledare – Media men fick tillfälle att läsa

Ylva Lindgren har läst ledarkskap och organisation

Ylva Lindgren vill gärna jobba som produktionsledare.

 vidare om projektledning. Jag älskar att fördjupa mig i det, det är så roligt och intressant.


Just nu skriver hon uppsats om innovations- och samverkansprojekt. Hon tycker det är intressant att se hur man kan ta hjälp av ledarskap och organisation för att påverka t.ex. teknikutveckling mot ett mer hållbart tänkande.

– Min huvudutbildning är riktad mot media, men också mot att arbeta som projektledare. Nu har jag fått en mer teoretisk bakgrund till att tänka i projekt, jag har fått nya perspektiv, ett brett spektra på det här området. Allt vi diskuterat har stark anknytning till verkligheten, och det har gett mig ett nytt sätt att se på världen.

Ylva Lindgren tycker att en av fördelarna med utbildningen är att lärarna har egna yrkesbakgrunder och egen forskning bakom sig – det märks.

I framtiden kan hon tänka sig att arbeta som produktionsledare, och är intresserad av kombinationen samhälle, teknik och design.

– Skillnaden medan att plugga i Malmö och i Lund är att när du är klar vid Malmö högskola har du en utbildning som du kan gå ut och söka de jobb du vill ha med. Lunds Universitet har inte samma fokus på arbetsmarknaden. Men båda två är viktiga, på olika sätt.

Text: Caroline Alesmark

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank