Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation är ett flervetenskapligt område som handlar om samspelet mellan individ, arbetsgrupp och organisation. Syftet är att utveckla hållbara lednings- och organiseringsprocesser.

Ledarskap avgränsas huvudsakligen till att omfatta ett socialpsykologiskt perspektiv. Här tar vi upp frågor som handlar om exempelvis motivation, teamutveckling, lärande och hälsa.

Organisation behandlas utifrån flera organisationsteoretiska perspektiv med ursprung i socialpsykologi, sociologi, ekonomi och arbetsvetenskap. Här diskuterar vi frågor såsom process-struktur, makt och kulturperspektiv och gör analyser på både mikro- och makronivå.

Lärarnas kunskap och kompetens
Våra lärare inom utbildningen har kunskap från olika ämnen som exempelvis sociologi, psykologi, socialantropologi, ekonomi mm. Vi har både lärare med vetenskaplig kompetens och lärare som har mer praktisk erfarenhet.

Utbildning inom Ledarskap och organisation

Det krävs en bra en organisation och projektledning vid olyckor.Grundnivå
Ledarskap och organisation 
Projektledning

Avancerad nivå
Ledarskap och offentlig organisation, magister
Leadership for sustainability, one-year master

Forskning inom Ledarskap och organisation

Utifrån forskningsfältet Urbana studier integreras forskning om ledarskap och organisation med frågor som rör stadsutveckling. Här handlar det om att kartlägga och analysera förutsättningarna för att bedriva hållbart förändringsarbete i företag och offentlig förvaltning. 

Böcker inom ledarskap och organisationUtöver detta fokuserar vi frågor som rör sociala innovationer, organisatoriskt lärande, relationen mellan ledarskap - medarbetarskap, motivation i arbetet samt projektorganisering och förändringsarbete.    

Hur kan jag lägga upp mina studier för att få en examen i ämnet?

För att få en kandidatexamen i Ledarskap och organisation kan du välja mellan två utbildningsvägar med fristående kurser: projektledningsspåret eller ledarskap och organisationsspåret.

Projektledningsspåret

1. Projektledning 1 - 30 hp
2. Projektledning 31 - 60 hp
3. Ledarskap och organisation 61 - 90 hp

Organisationsspåret

1. Ledarskap och organisation 1 - 30 hp
2. Ledarskap och organisation 31 - 60 hp
3. Ledarskap och organisation 61 - 90 hp

Senast uppdaterad av Johanna Svensson