Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fastighetsvetenskap

Vad är fastighetsvetenskap?

Fastighetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som för samman kunskaper från teknik, ekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap. Det handlar om hur vi planerar och bygger hus, men även hur fastigheter bildas, förvaltas, värderas och förmedlas.

Fastighetsvetenskap har definierats på följande sätt:

Fastighetsvetenskap vid Malmö högskola är det vetenskapliga studiet av fastigheter och dess utveckling med syfte att nå professionell affärsmässighet i fastighetsrelaterade frågor med brukaren, kunden och människan i centrum”.

Utbildning i fastighetsvetenskap

 

Fastighetsföretagande,180 hp

Fastighetsförmedling, 180 hp

Malmö Studenthus 4

Forskning i fastighetsvetenskap

 

Den fastighetsvetenskapliga forskningen spänner över ett brett spektra av frågeställningar som rör såväl ekonomi, juridik, teknik som samhälls- vetenskap samt kopplingen dem emellan.

Det finns forskning om professionen och profession- aliseringen av fastighetsbranschen liksom forskning för branschen i form av projekt som till exempel rör stadsdelsförnyelse, fastighetsvärderingar, transaktionskostnader och energi- användning.
Läs mer om Urbana studiers forskning

Båtar i Västra hamnen


Examina i fastighetsvetenskap

  • Kandidatexamen i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsföretagande
  • Högskoleexamen med huvudområdet fastighetsvetenskap.
  • Kandidatexamen i fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist