Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Byggd miljö

Byggd miljö är den miljö som människan planerar, gestaltar och utformar fysiskt.

Det kan handla om allt från enskilda byggnadsverk till större urbana områden, och det handlar både om processer och produkter, byggandet och det som byggs. Frågor om boendemiljö, byggnadskultur, social miljö, stadsbild och hållbar stadsutveckling har också med byggd miljö att göra. Det handlar om att kommunicera förändringar i urbana områden med de som berörs av förändringen.

För att hantera och utforma en god byggd miljö behövs personer med både tekniskt och samhällsvetenskapligt kunnande. Byggd miljö är ett tvärvetenskapligt område som kan innehålla flera ämnen och kompetenser.

Fasadbild Rulltrappa citytunneln Triangeln

Program inom byggd miljö

Grundnivå 
Arkitektur, visualisering och kommunikation,180 hp

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering,180 hp

Avancerad nivå
Hållbar stadsutveckling, 60 hp
Sustainable Urban Management, 60 credits

Forskning inom byggd miljö

Vid Malmö högskola bedrivs forskning
inom byggd miljö bland annat på
områden som rör samhällsbyggnads-
teknik och arkitektur, bebyggelseforskning, hållbar utveckling och kulturgeografi.

Forskningen inom byggd miljö bedrivs inom Institutionen för urbana studier.
Läs mer om forskningen här.

Vad lär du dig?

Som student inom området byggd miljö lär du dig att planera, fysiskt utforma och kommunicera den byggda miljön. För att kunna göra det krävs både presentationsteknik, projektledning och digitala verktyg. Den byggda miljön finns både i urbana och rurala miljöer och äger historiska, estetiska, sociala, ekonomiska och kulturella värden, därför behöver man ha både bred samhällsvetenskaplig kompetens och tekniskt och infrastrukturellt kunnande för att kunna jobba inom området. Du hittar mer information om vad du lär dig under respektive utbildning.

Examina i byggdmiljö
Kandidatexamen i byggd miljö  

Efter utbildningen

Efter examen kommer du kunna arbeta inom privat eller offentlig verksamhet, med att begripliggöra, gestalta och kommunicera information om ett enskilt bygg- eller stadsutvecklingsprojekt utifrån den påverkan den har på den byggda miljön i stort. Du hittar mer information om vad du kan arbeta med efter utbildningen under respektive utbildning.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson