Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledarskap, förändring och stabilitet inom sjukvården

Nu arrangerar vi en kurs om ledarskapet och organisationens förändring och stabilitet inom sjukvården. Kursen vänder sig till anställda inom hälso- och sjukvården och ger 15 högskolepoäng (hp).

Samhället är i ständig rörelse och förändras hela tiden. Vi står inför nya utmaningar och möjligheter inom olika verksamheter och organisationer. Dessa förutsättningar ställer en annan typ av krav på ledarskapet, organisationen och arbetssättet. Vi behöver vara innovativa och hitta alternativa syn-/arbetssätt för att kunna möta dessa utmaningar och möjligheter.

  • Nya styrnings- och ledarskapsformer inom sjukvården som drivkraft vid förändringsarbete
  • Förändringsprocesser utifrån ett lednings- och organiseringsperspektiv
  • Stabilitet och stabiliserande faktorer inom organisationen utifrån personalens perspektiv
  • Utmaningar och möjligheter för organisationer i samhällets förändring och i den globala kontexten
  • Förändrade relationer mellan sjukvården och andra organisationer och företag
  • Projekt som arbetsform i arbete med förändring och stabilitet

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i en teoridel på 7.5 hp och en praktikdel på 7.5 hp. Kursdelarna kan läsas parallellt. Utbildningen bygger på att deltagarna är aktiva och använder sina erfarenheter vid de fallstudier som används. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Det finns möjlighet att endast delta i teroridelen på 7.5 hp, kontakta oss för mer information.

Vid fullgjord utbildning och examination utfärdas betyg. Annars erhålls intyg på genomgången utbildning.

Kostnad

Pris: 15 000 SEK exkl moms (vid 15 deltagare) eller lägre kostnad vid fler deltagare.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank