Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Möt några av våra uppdragsgivare och deltagare

Genom åren har vi levererat uppdragsutbildning till både offentlig förvaltning och näringsliv. Här möter du några av våra tidigare uppdragsgivare och deltagare:

Ingela AsplundIngela Asplund, utbildningsledare, yrkeshögskoleutbildningen Service Manager For Future Tourism, Malmö Stad

”Vi köper in kursen Ledarskap av Malmö högskola. Utmaningen med yrkeshögskolan är kombinationen teori och praktik vilken Malmö högskola antagit och lyckats väl med. Innehållet i utbildningen är anpassat till våra specifika behov och önskemål som härstammar från näringslivet och de behov man identifierat här. Utbildningen syftar till att ge ledarskapskompetens för turismnäringens framtida behov. Vi uppskattar mycket att den undervisande personalen från Malmö högskola också verkar ute i näringslivet då kopplingen till verkligheten är av yttersta vikt i en yrkeshögskoleutbildning. Pedagogerna är skickliga på att göra ganska tunga teorier begripliga. Informationen går inte bara ut från pedagogerna utan också in hos de studerande. Lust och att faktiskt ha lite roligt i samband med lärandet är viktiga framgångsfaktorer som lett till goda resultat hos våra studerande. Vi får ofta återkoppling kring pedagogernas insatser i stil med; "engagerade", "inspirerande", "kunniga" o.s.v. I min roll som utbildningsledare uppskattar jag också mycket lyhördheten, den löpande kontakten och möjligheten att vara flexibel längst vägen. Att kunna anpassa och justera efter varje enskild grupp känns såväl tryggt som professionellt. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Malmö högskola”.

 

Jonas PerssonJonas Persson, församlingsherde, Limhamns församling (deltagare i Förberedande Kyrkoherdeutbildning)

”Utbildningen har gett mig det jag nog inte skulle få annars; goda insikter i mitt eget ledarskap, förståelse för sådant som gått fel och möjligheter att leda bättre i framtiden. Ledarskap är inget som sker i ett vakuum, därför har det varit bra att utbildningen varat över ett halvår så att teorierna har kunnat landa i den praktiska vardagen. Men viktigast har nog gruppsamtalen och erfarenhetsutbytet med de andra deltagarna varit. Det är så sällan vi präster tar oss tid och verkligen samtalar med våra kollegor på det sätt som vi gjort under denna utbildning.”

Daniel Cederholm

Daniel Cederholm, Programansvarig, Påbyggnadsutbildningen i Räddningstjänst för Brandingenjörer

"Kursen vi köper in från Malmö högskola ger kompetens i ledarskap för brandingenjörens framtida behov. Den omfattar ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå och innehållet i utbildningen är väl anpassat till våra behov och önskemål. Den innehåller också intra- och interpersonell kommunikation, konflikthantering, svåra medarbetarsamtal och ledarskap som lärarverktyg. Undervisningen består av föreläsningar varvat med seminarier, övningar samt handledning, vilket fungerar väl på vår utbildning. Lärarna har förmågan att göra teorier begripliga. Utmaningen med vår utbildning är kombinationen teori och praktik och det är något Malmö högskola har lyckats bra med. Vi får ofta positiva kommentarer om lärarna, att de är engagerade och kunniga. För mig som programansvarig är lärarnas lyhördhet viktig, och att vi har en så bra dialog. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete."

Senast uppdaterad av Johanna Svensson