Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Uppdragsutbildning på Urbana Studier

Urbana studier erbjuder delar av ordinarie kursutbud som uppdragsutbildning men specialdesignar även allt från enstaka föreläsningar till poänggivande kurser på uppdrag av företag, myndigheter och andra organisationer.

Uppdragsutbildning kan bestå av poänggivande eller icke poänggivande kurser. Deltagare på poänggivande uppdragsutbildningar är berättigade till poäng, examination, betyg och kurs - eller examensbevis efter genomgången utbildning. Detta gäller även de deltagare som saknar behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning.
För mer information om policy och direktiv för uppdragsutbildning

Avgiftsbelagd uppdragsutbildning erbjuds endast till företag, myndighet och andra organisationer och dess personal med arbetsgivarens godkännande. Privatpersoner kan inte köpa utbildning.

Exempel på uppdragsutbildning som har genomförts/pågår

Senast uppdaterad av Sarah Stancs