Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar

Doktorsavhandlingar

Jesper Magnusson (2016). "Clustering Architectures - The Role of Materialities for Emerging Collectives in the Public Domain", Lunds Universitet.

Ola Jingryd (2013). Impartial Legal Counsel in Real Estate Conveyances. The Swedish Broker and the Latin Notary. Stockholm, KTH
Avhandlingen som pdf

Blomé, Gunnar (2011). Organizational and economic aspects of housing management in deprived areas. Stockholm, KTH. 
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf

Lindqvist, Sylwia (2011). Transaction cost and transparency on the owner-occupied housing-market: An international comparison. Stockholm, KTH. 
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf

Johansson, Magnus (2008). Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession. Doktorsavhandling. Lund: Lunds universitet, Pedagogiska institutionen

Edvik, Anders (2008). Projektformen och det industriella arvet – med exempel från sjukvården. Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet, Institution för Arbetsvetenskap
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf


Licentiatavhandlingar


Staffansson Pauli, Karin (2011). The Real Estate Industry from a Gender Perspective. Stockholm, KTH
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf 

Lindqvist, Sylwia (2006). Transaktionsprocess och transaktionskostnader för småhusfastigheter: En internationell jämförelse. Stockholm, KTH

(Lindqvist, Sylwia (2008). Transaction Costs for Single-family Houses: An International Comparison. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Vol. 5, No. 1)

Blomé, Gunnar (2006). Kundnära organisation och serviceutveckling i bostadsföretag. Stockholm, KTH
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf

Jaxell, Sarah (2006). Varumärket och dess roll för fastighetsmäklarföretag. Stockholm, KTH
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf

Palm, Peter (2008). Closing the Loop – The use of Post Occupancy Evaluations in real-estate management. Stockholm, KTH
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf

Jingryd, Ola (2008). Impartial Contract-Engineering in Real Estate Transactions – The Swedish Broker and the Latin Notary. Stockholm, KTH
Klicka här för att ladda ner avhandlingen som pdf

Senast uppdaterad av Johanna Svensson