Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vem gör vad på K3?

UNDERVISNING OCH FORSKNING                                            

LEDNING OCH ADMINISTRATION        

Kursansvarig

 • samordnar undervisningen och kvalitetssäkrar respektive kurs
 • är i normalfallet examinator på kursen

Programansvarig

 • utvecklar och kvalitetssäkrar respektive utbildningsprogram

Internationell koordinator                   

 • leder internationaliseringsarbetet inom respektive utbildningsprogram

Forskningkoordinator

 • stöd till prefekt i forskningsstrategiska frågor
 • leder arbetet i forskningsrådet och samordnar seminarieverksamheten

Studierektor med ansvar för grundutbildningsfrågor

 • driver det pedagogiska utvecklingsarbetet och främjar ämnes-och programöverskridande samverkan
 • leder arbetet i grundutbildningsrådet
 • är i normalfallet kursnämndens ordförande

Studierektor med ansvar för samverkansfrågor

 • stöd till prefekt i samverkansfrågor
 • arbetar brett med externa relationer
 • leder arbetet i omvärldsrådet

 

 

 

 

Prefekt

 • planerar. leder och styr verksamheten

Enhetschef

 • ansvarar för att verksamheten inom enheten bedrivs med hög kvalitet med utgångspunkt i medarbetarnas kompetens i relation till verksamhetens behov och utveckling

Kursnämndens ordförande

 • leder arbetet i kursnämnden
 • fattar beslut om t. ex. revisioner av kurs- och utbildningsplaner

Administrativ koordinator

 • stöd till prefekt, enhetschef, programansvariga och kursansvariga i bemanningsfrågor

 Utbildningskoordinator

 • samordnar studieadministrativa frågor och är stöd till ledningen i beslut som rör administration och dimensionering av grundutbildningen

Studieadministratör

 • ger administrativt stöd till lärare och studenter

Studievägledare

 • ger studenter vägledning kring högskolestudier och karriärplanering
Senast uppdaterad av Mejra Ferhatbegovic