Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Organisation

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) är en av fyra institutioner inom Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola. 

Organisationsschema för Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

K3:s ledning

Sara Bjärstorp är K3:s prefekt. 
Gunnel Pettersson är ställföreträdande prefekt. 

K3 är uppdelad i två enheter. Varje enhet har en enhetschef.
Gunnar Krantz, enhetschef för interaktionsdesign, grafisk design, produktdesign och visuell kommunikation.
Petra Ragnerstam, enhetschef för engelska, Communication for Development, scenproduktion och medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildning

Magnus Nilsson, studierektor med ansvar för grundutbildningsfrågor

Programansvariga
Communicaiton for Development 60hp - Tobias Denskus
English Studies 180hp - Philip Clover och Maria Wiktorsson
Grafisk design 180hp - Åsa Harvard och Daniel Gaffner
Interaktionsdesign 180hp - Clint Heyer
Interaction Design 60/120hp - Per Linde och Anne-Marie Hansen
Medie- och kommunikationsvetenskap 180hp  - Ulrika Sjöberg
Media and Communication Studies 60/120hp - Pille Pruulmann Vengerfeldt
Produktdesign 180hp - Kristina Lindström och Sara Gottschalk
Visuell Kommunikation 180hp - Tina-Marie Whitman

Forskning

Bo Reimer, forskningskoordinator

Samverkan

Michael Svedemar, studierektor med ansvar för samverkansfrågor


Rådgivande organ till K3:s prefekt

K3:s ledningsgrupp (LG)
Sara Bjärstorp, prefekt, ordförande
Gunnel Pettersson, ställföreträdande prefekt 
Gunnar Krantz, enhetschef
Petra Ragnerstam, enhetschef

Andra funktioner adjungeras vid behov. Information från ledningsmötena förmedlas genom prefekten via K3:s personalmöten. 

K3:s grundutbildningsråd
Magnus Nilsson, studierektor med ansvar för grundutbildningsfrågor (ordförande)

K3:s kursnämnd (KN)
Magnus Nilsson, ordf., Mårten Frostgård, handläggare.

Senast uppdaterad av Mårten Frostgård