Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Om Konst, kultur och kommunikation (K3)

vispar i k3s verkstadPå Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 arbetar vi med tvärvetenskapliga utbildningar och forskning inom media, kultur och design. På K3 kombinerar vi traditionell vetenskaplig och akademisk teori med konstnärliga metoder och praktiska moment. Konst, teknik, design och kommunikation smälter samman på nya och innovativa sätt i vår pedagogik och forskning.

K3 bildades då Malmö högskola bildades1998 och har idag cirka 1000 helårsstudieplatser och omkring 80 medarbetare.

Våra utbildningar

K3 erbjuder ett rikt utbud av utbildningar. Det finns nio utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, varav fem ges på engelska. Vi erbjuder också omkring 40 kurser per år i ämnen som engelska, media- och kommunikationsvetenskap, kulturjournalistik, visuell kommunikation, grafisk design och olika slag av praktiska kurser inom medieproduktion.

Våra huvudområden:
Communication for Development
English Studies
Grafisk design
Interaktionsdesign
Medie- och kommunikationsvetenskap
Produktdesign
Visuell kommunikation

Vår forskning

Att K3 är tvärvetenskapligt innebär att forskningsprojekten samlar forskare från olika ämnesområden. Pågående forskningsprojekt fokuserar på alltifrån ämnen som svensk arbetslitteratur till sociala medier och aktivism, från storytelling i serier till koreografi och informationsteknologi och digitala arkiv. Många av våra projekt är samarbeten med antingen företag, NGO:s, kulturinstitutioner eller andra forskningspartners.

Samarbeta gärna med oss

För oss på K3 är det självklart att samverka eller samarbeta med det omgivande samhället. Många av våra medarbetare arbetar inte enbart som lärare eller forskare utan driver samtidigt egna verksamheter, företag eller projekt. Vi tycker det är naturligt att involvera människor utanför högskolan i våra utbildningar, forskningsprojekt eller andra slags projekt. Samarbetena kan se lite olika ut, ibland handlar det om att våra studenter gör skarpa projekt inom ramen för sin utbildning, eller examensarbeten på uppdrag av eller i samarbete med ett företag, med en myndighet eller organisation. Andra gånger handlar det om att våra forskare och lärare studerar ett problem eller företeelse eller om att skapa en gemensam mötesplats kring en särskild fråga.

Senast uppdaterad av Josefin Waldenström