Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontakt och adress

Prefekt
Sara Bjärstorp

Studentfrågor 
K3student@mah.se

Josefin Waldenström - studieadministratör
040-665 81 02, K3student@mah.se

Diana Devlin - studieadministratör
040-665 77 13, K3student@mah.se

Åsa Ulemark - studieadministratör
040-665 72 12, asa.ulemark@mah.se

Viktoria Brännström - studievägledare K3
040 - 665 70 46, viktoria.brannstrom@mah.se 

Mårten Frostgård - utbildningskoordinator 
040 - 66 577 12, marten.frostgard@mah.se

Läs mer om studievägledning på K3

Senast uppdaterad av Mårten Frostgård