Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskarutbildning

På K3 har vi 9 doktorander, i interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap.

Sedan 2010 har Malmö högskola rätt att utfärda doktorsexamen i forskarutbildningsområdet Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer, NMOG.

Inom området arbetar vi med att utforska de nya medierna och deras användning genom en kombination av gestaltande och analytisk forskning, ofta i samarbete med aktörer utanför högskolan.

Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer, NMOG 

Senast uppdaterad av Charlotte Orban