Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Verksamhetsförlagda studier

Kursen Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken är en valbar kurs och vänder sig till studenter som studerat fyra terminer inom ett av programmen Medie- och kommunikationsvetenskap, Grafisk design, Visuell kommunikation, Interaktionsdesign eller Produktdesign.

Kursen går på helfart under höstterminen 2017 (2017-08-28 - 2018-01-14) och praktiken måste starta och sluta inom denna tidsram.

Kursplan finner du på edu.mah.se/KK144B.

För att vara behörig till kursen måste du:

  • ha lämnat in anmälan till kursen via särskild blankett senast 15 april 2017.
  • ha hittat en lämplig praktikplats och lämnat in uppgifter om denna (se "Hitta praktikplats" nedan) senast 1 juni 2017.
  • fått praktikplatsen godkänd av kursansvarig lärare.
  • ha avslutat minst 120 hp inom ditt program senast 27 augusti 2017.

Praktik inom ramen för din utbildning kan inte genomföras om inte alla kriterier ovan är uppfyllda!

Hitta praktikplats

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Om du, i samband med att du söker en praktikplats, behöver ett intyg på att du är programstudent och att praktikplatsen ingår i din utbildning, vänligen kontakta studieadministrationen på K3. Om du vill ha tips på lämpliga företag, se kolumnen till höger.

Följande krav ställs på praktikplatsen:

  • Praktiken ska pågå minst 15 veckor / 480 timmar.
  • Praktiken ska förläggas på en etablerad arbetsplats.
  • Praktiken ska vara obetald.
  • Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för ditt huvudområde och bör kräva utbildning inom området.
  • Du ska ha en handledare på plats.

Du skickar in uppgifter om din praktikplats genom att fylla i ett formulär som du finner här: Formulär - Min Praktikplats.  Deadline för att skicka in formuläret är 1 juni 2017.

Om du inte har skaffat någon praktikplats till den 1 juni men avser att gå kursen måste du kontakta K3:s studieadministration. Hör du inte av dig senast 1 juni anses du obehörig till kursen.

Observera att få praktikplatsen godkänd är inte det samma som att vara behörig till kursen. Du måste ha 120 avklarade hp inom ditt program för att bli antagen och registrerad på kursen Verksamhetsförlagda studier.

Praktik utomlands

Det finns möjlighet att genomföra praktiken utomlands. Så snart din praktikplats blivit godkänd av oss kommer vi att kontakta dig med mer information om hur du lämnar kompletterande uppgifter för att du ska kunna få ett försäkringsintyg av oss.

Notera att organisationsuppgifter och kontaktpersonen ska vara i det land där du praktiserar. Representant från organisationer i Sverige godkänns inte. 

Du kan få mer info om praktik utomlands, försäkring och ev. stipendier här.

Senast uppdaterad av Mårten Frostgård