Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

GPS seminar september 6

6/9  Tänka rätt, tänka fritt, tänka på andra. Om PK och yttrandefrihet 

 

Christian Fernández (Associate professor, GPS)

I den svenska offentliga debatten påstås ofta att yttrandefriheten är hotad av de krav på politisk korrekthet (PK) som mer eller mindre tvingar personer med avvikande åsikter att censurera sig själva för att undgå majoritetens bestraffningar – omfattande alltifrån från kollektiva fnysningar av ogillande till mediedrev och karaktärsmord. Det behöver nog knappast påpekas att PK har blivit ett retoriskt (skam)grepp som används för att misstänkliggöra opponenter och ståndpunkter. Det är ett symbolbemängt skällsord snarare än ett argument, skulle en del säga. Men debatten är icke desto mindre principiellt intressant eftersom den aktualiserar värden, gränsdragningar och distinktioner som är långt ifrån skenbara eller triviala. I den här boken undersöks förhållandet mellan dessa.

Boken består av tre kapitel (undantagna inledning och avslutning) som svarar mot huvudtiteln. I det första (”tänka korrekt”) undersöks själva fenomenet PK. Varifrån kommer uttrycket och vilka innebörder svarar det mot? Vilken ideologisk laddning har det och hur används det i politiken? I det andra kapitlet (”tänka fritt”) introduceras i ett första steg yttrandefriheten. Vad betyder den och vad är egentligen dess värde? I ett andra steg görs en återkoppling till PK via en analys av det jag kallar yttrandefrihetens hårda och mjuka gränser. I det tredje och sista kapitlet (”tänka på andra”) introduceras och diskuteras toleransidén som en princip för hur ett samhälle bör förhålla sig till spänningar mellan offentlig värdegrund och åsiktspluralism, och mellan yttrandefavorisering, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet.

På seminariet görs en muntlig presentation av kapitel ett och två. Kapitel två är bara halvfärdigt varför endast det första kapitlet distribueras (via It’s learning).

Information on Christian Fernández’ research is available here

Senast uppdaterad av Mathilda Hansson