Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dialog om Malmö - Historiska stadsvandringar med arabisktalande guider

Våren 2014 inledde Institutet för studier i Malmös historia tillsammans med Malmö stad och ABF ett projekt som handlar om att utbilda arabisktalande guider för vandringar i Malmö om Malmös historia.

pic_fb

Vår idé bygger på att historia skapar identiteter och känslor för staden och att det därför är viktigt att alla stadens medborgare kan vara med och berätta om de många olika dimensioner som finns av Malmös historia och som kan berättas på många olika sätt. Kunskaper om vår stad och dess historia är viktiga för att man skall känna samhörighet med staden och med alla som bor här.

Under 2014 gavs en kurs för de blivande guiderna som genomfördes vid Malmö högskola. Kursen innehöll föreläsningar om Malmö historia och stadsvandringar. Efter kursen har ABF övertagit det operativa ansvaret för att stödja guiderna. 

Utgångsunkten är sex stadsvandringar som är hämtade från boken ”Gå till historien!” (LÄNK). Dessa sex stadsvandringar har översatts till arabiska och publicerats som en ny bok under hösten 2014. (LÄNK)

hela gänget

 

Under 2016 påbörjades ett forskningsprojekt med syfte att undersöka : 

1) Hur berättelser förändras när nya berättare tar över dem?  Hur kommer guidernas sociala och kulturella referenser och relationer till olika kollektiv i staden påverka berättelserna?

2) Hur förändras berättelser genom mötet med en ny publik, och hur förändras publikens upplevelse av staden? 

3) Hur berättelser förändras genom att språkligt översättas från det språk som varit involverat i skapandet av en plats till ett språk med andra referensramar ?

4) Hur de nya berättelserna förs tillbaka och påverkar de hegemoniska berättelserna om staden?

Preliminära resultat från detta forskningsprojekt presenterades på EAUHs (European Association for Urban History) konferens i Helsingfors i augusti 2016

 

Om institutet för studier i Malmös historia

Institutet ska initiera historisk forskning om Malmö, samtal mellan högskolan och invånarna Malmö stad, och verka som en länk för att göra samtalet dubbelriktat och ömsesidigt. Malmö högskola har som del i sitt uppdrag att arbeta med det omgivande samhället. Vid sidan om undervisningen har högskolan som uppgift att skapa ny kunskap genom forskning, och att vara en del av samhällsdebatten. Institutet kan också ses som en del i Malmö stads högt ställda ambitioner att vara en del i det globala samhället, genom att tillföra ytterligare en aktivitet till den redan breda uppsättningen av verksamheter där globalt samarbete står i fokus.

Institutet för studier i Malmös historia inrättades i oktober 2009, med professor Roger Johansson som föreståndare. Läs mer om vår verksamhet på http://www.mah.se/imh.

Kontakt och eventuella frågor:

fredrik.bjork@mah.se

Senast uppdaterad av Fredrik Björk