Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Om IMH

Mellan Malmö stad och Malmö högskola – Institutet för studier i Malmös historia

Institutet ska initiera historisk forskning om Malmö, samtal mellan högskolan och invånarna Malmö stad, och verka som en länk för att göra samtalet dubbelriktat och ömsesidigt. Malmö högskolas uttalade ambition att bli en viktig del av samtalet i Malmö, och perspektiv av medborgerlig bildning, utgör en naturlig utgångspunkt. Institutet verkar för att vidga samtalet mellan högskola och stadens medborgare så att alla inkluderas, både forskare och malmöbor.

För att förstå Malmös utveckling måste man koppla utvecklingen i staden till globala utvecklingsprocesser och den betydelse influenserna utifrån haft för utvecklingen i Malmö. Att föra hem detta globala samtal till Malmö genom att knyta och befästa kontakter med forskningsarkiv och forskningsmiljöer är av stor betydelse för forskningen på Malmö högskola. Genom inbjudningar och genom att underlätta ett utbyte – professionellt och för en intresserad allmänhet – görs samtalet i Malmö också till ett samtal om Europa för att få ett historiskt perspektiv på vår egen framtid.

I enighet med Malmös målsättning att ta en aktiv plats i det globala samhället passar således ett akademiskt forskningsinstitut synnerligen bra in, och kopplar i sin verksamhet an till Malmö stad, Malmö stadsarkiv, Malmö museer, Malmö stadsbibliotek, Arbetarrörelsens arkiv och en rad institutioner även inom den privata sektorn. Den breda akademiska kompetens som finns vid Malmö högskola skapar förutsättningar för en konstruktiv utveckling och hög kvalitet.

Malmö högskola har som del i sitt uppdrag att arbeta med det omgivande samhället. Vid sidan om undervisningen har högskolan som uppgift att skapa ny kunskap genom forskning, och att vara en del av samhällsdebatten. Institutet kan också ses som en del i Malmö stads högt ställda ambitioner att vara en del i det globala samhället, genom att tillföra ytterligare en aktivitet till den redan breda uppsättningen av verksamheter där globalt samarbete står i fokus.

Varför historiska studier?

Senast uppdaterad av Joakim Wirén Åkesson