Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En mångfald av infallsvinklar

Rådgivande grupp

 

Frida Trollmyr, kulturkommunalråd Malmö stad, ordförande

Göran Larsson, kultur Malmö

Åsa Sandström, föreståndare ABF Malmö

Carina Listerborn, professor, Malmö högskola

Kjell-Åke Modéer, professor emeritus, Lunds universitet

samt sakkunnig Roger Johansson, föreståndare IMH

Institutets vetenskapliga råd


Vetenskaplig Ledare

Roger Johansson, professor, Malmö högskola

 

Malmö stad

Göran Larsson, Kultur Malmö stad

Anders Reisnert, Kultur Malmö stad

Karin Sjöberg, arkivpedagog Malmö stadsarkiv

Frida Trollmyr, kulturkommunalråd, Malmö stad

Cecilia Widenheim, chef Malmö konstmuseum

 

Malmö högskola

Irene Andersson, docent, Malmö högskola

Carina Listerborn, professor Malmö högskola

Jonas Alwall, teol.dr. universitetslektor i IMER med inriktning mot religionsvetenskap Malmö högskola

Per-Markku Ristilammi, professor i etnologi Malmö Högskola

Marie Torstensson Levander, professor i socialt arbete med inriktning kriminologi

Rebecka Kucer-Wallin, Gemensamt forskningsstöd, EU-handläggare

 

Externa ledamöter

Lars Ekdahl, professor Södertörns högskola

Marcel van der Linden, Professor Amsterdam

Flemming Mikkelsen, professor, Köpenhamns universitet

Kjell-Åke Modéer, professor emeritus, Lunds universitet

 

Företagarrepresentant

Ingemar Holm, ordförande i Limhamns Företagsgrupp, liksom Malmö Företagsgrupper (som är en sammanslutning av Malmös nio företagsgrupper med ca 1200 medlemsföretag)


 

Senast uppdaterad av Fredrik Björk