Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Organisation

pers2

Institutet för studier i Malmös historia är placerat direkt under rektor i högskolans orgnaisation, men har sin fysiska hemvist vid institutionen Urbana studier (US) vid fakulteten Kultur och samhälle (KS).

Vetenskapligt råd

Den strategiska styrningen av IMH:s verksamhet sköts av ett vetenskapligt råd. Läs mer om institutets vetenskapliga råd här:

Vetenskapligt råd

Personal

IHM har också anställd personal, som sköter den dagliga verksamheten.Läs mer om
institutets personal här:

Personal

Intern planering

Forskarnätverk

Mer info kommer inom kort.

Senast uppdaterad av Fredrik Björk