Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Föreläsnings- och Seminarieserier - hösten 2016

IMH:s föreläsnings- och seminarieserier

IMH:s föreläsningsserie för allmänheten - hösten 2016

Riktar sig till den breda allmänheten och innehåller i första hand föredrag.

IMH:s föreläsningsserie på stadshuset - hösten 2016

Riktar sig i första hand till anställda i Malmö stad, men alla är välkomna! Innehåller i första hand föredrag

Urbanhistoriska forskningsseminariet - hösten 2016

Riktar sig i första hand till forskare och forskningsintresserade, men alla är välkomna! Innehåller i första hand kortare presentatinoer och längre diskussioner. 

Senast uppdaterad av Fredrik Björk