MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Programutbildningar avancerad nivå

På Hälsa och samhälle antas studenter till vissa program och kurser både höst och vår, vissa enbart till hösten eller våren.

Hösten 2014

Antagningsperioden inför höstterminen 2014 är 17 mars - 15 april. Vissa kan också vara öppna för sen anmälan.

Läs mer och ansök genom respektive programsida.

Program på Hälsa och samhälle på avancerad nivå vilka startar hösten 2014 Samtliga program på grund- och avancerad nivå på Hälsa och samhälle

Senast uppdaterad av Mikael Matteson