Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Schema ultraljudskurs

Kursvecka 1 (22/1 – 26/1)


Måndag fm
1-2-3- sonography

Måndag em 
Kursintroduktion presentera ex.uppg

Tisdag fm
Ultraljudsfysik Grundläggande principer

Tisdag em 
Ultraljudsfysik  Grundläggande principer

Onsdag fm
Basal eko: projektioner, eko-anatomi, knappologi, bildoptimering, (ergonomi)

Onsdag em 
Basal eko intro: systolisk och diastolisk vänsterkammarfunktion
Basal eko simulator praktiskt
Inkl. handledning.

Torsdag 
Heldag simulator eller klinik

Fredag  
Heldag simulator eller klinik


Kursvecka 2 (29/1 – 2/2)


Måndag fm
Forts. Systolisk funktion (fokus VK)
Global och regional kammarfunktion. Hemodynamik  LVEF. TDI. (3D).
Forts. Diastolisk funktion 
Fyllnadsgrad,  Hemodynamik
Begrepp, mätningar och referensvärden. 

Måndag em
Basala patologier aortavitier 

Tisdag fm
Basala patologier   Mitralisvitier, Hjärtsvikt, ischemi, 
Begrepp, mätningar och referensvärden

Tisdag em 
Höger kammare
Systolisk funktion, Hemodynamik,
Trikuspidalis- och pulmonalisvitier  

Onsdag fm
Basala patologier  kardiomyopati, pulmonell hypertension, lungemboli.
Begrepp, mätningar och referensvärden

Onsdag em 
Övriga patologier. perikardsjukdomar, perikardvätska, 
VSD, ASD
Optimering av bildkvalitet 

Torsdag 
Heldag simulator eller klinik

Fredag 
Heldag simulator eller klinik


Kursvecka 3 (5/2 – 9/2)


Måndag fm
Basala patologier kardiella embolikällor, endokardit
Begrepp, mätningar och referensvärden

Måndag em 
Basal TEE projektioner, knappologi, bildoptimering 
Basal TEE praktiskt simulatorn 

Tisdag fm
TEE-fall thorax och intensivvård

Tisdag em 
Hemodynamik och läkemedel

Onsdag fm
Respirationsultraljud
Teori 

Onsdag em 
Respirationsultraljud
Praktik

Torsdag 
Heldag simulator eller klinik

Fredag 
Heldag simulator eller klinik


Kursvecka 4 (sammanlagt 5 dagar som kan utföras under perioden v. 7-9, 2018)


Under de verksamhetsförlagda studierna förväntas kursdeltagaren självständigt undersöka, och skriva utlåtande på minst 10 patienter, vilka sedan sammanställs i en portfolio. På 1-2 av fallen förväntas även ultraljudsbilderna vara dokumenterade då de senare presenteras vid examinationen. 

Examination, 9 mars 2018


En halv dags seminarium med presentationer, efter genomförd teori och verksamhetsförlagda studier. Examinationen är en lärande examination som sker den 9 mars 2018. Under kliniktiden ska kursdeltagaren, av sina 10 undersökningar, välja ut 1-2 patientfall att presentera vid examinationen. 
Fallen ska innehålla ett visst antal projektioner och diverse metodiker inom ekokardiografi och lungultraljud. Presentationen ska bl. a. innehålla förklaring och motivering av användning (eller icke-användning) av olika sorters Doppler, M-Mode, TDI, Strain samt projektioner, reflektioner kring bildoptimering/fallgropar samt förslag på ev. alternativa undersökningsmetoder.
Senast uppdaterad av Mikael Matteson