Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anmälan ultraljudskurs våren 2018

Sista anmälningsdag är 1 november 2017.
Besked om antagning till kursen kommer senare.


Alla fält är utom det med specialkost är obligatoriska och måste fyllas i för att anmälan ska kunna göras.

Önskas lunch?


Senast uppdaterad av Mikael Matteson