Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Klinisk sexologi, 10 hp - för personal på ungdomsmottagning

Här nedan anmäler du dig till uppdragsutbildningen Klinisk sexologi, 10 hp.

Kursinformation

För allmän information, se DENNA SIDA. Kursen startar den 19 januari 2015. Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola i samarbete med Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).

Notera

Kursen ges som uppdragsutbildning. Det innebär att den är avgiftsbelagd och anordnas för den som uppdragsgivaren (arbetsgivaren) utser. Avgiften får ej betalas av fysisk person. Kostnaden är 17 800 kr per deltagare.

Senast anmälan

Anmälan ska ha inkommit Malmö högskola senast 1 december 2014.

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta Eva Elmerstig (kursansvarig).

 


Anmälningsformulär


Personliga uppgifter (kursdeltagare)
 

Uppgifter arbetsgivare (uppdragsgivare)
 
Bekräftelse
 
 

Uppgifter för fakturering
 

Övrigt
 
Samtycke PUL
 

Senast uppdaterad av Mikael Matteson