Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildning

Institutionen för vårdvetenskap bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Omvårdnad, huvudområdet inom sjuksköterskeutbildningen, utgår från en humanistisk människosyn, där människan betraktas såväl ur ett allmängiltigt som unikt perspektiv. Människan ska bemötas individuellt utifrån sina förutsättningar, som innefattar även familj, närstående, omgivning och miljö.

Program grundnivå

Program avancerad nivå

Fristående kurser

Flera fristående kurser ges inom området.

Sök i listan över fakultetens aktuella utbud.

Malmö sjuksköterskeförening

En alumnförening för dig som pluggat till sjuksköterska i Malmö. 
Även som student kan man vara medlem i MSS-föreningen.
Läs mer om sjuksköterskeföreningen

 

 

 

 

Sjuksköterskeutbildningen i Malmö 50 år 1959-2009

Läs mer om sjuksköterskeutbildningen

 

Senast uppdaterad av Carolin Lind