Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskarseminarier ht 2017

Overindebtedness and Credit Counseling in Germany and Sweden

Onsdag 3 oktober kl. 13.15 - 15.00, Niagara, rum NIA:0401.
Prof. Dr Uwe Schwarze, University of Applied Sciences and Art in Hildesheim, Faculty of Social Work and Health.

Hållbar välfärd och ekologisk-socialpolitik

Onsdag 15 november kl. 13.15 - 15.00, Gäddan, rum G8:246.
Max Koch, Professor socialt arbete, Socialhögskolan Lund. 

Ekonomisk utsatthet i välfärdsstaten - perspektiv från barn, föräldrar och socialarbetare

Onsdag 13 december kl. 13.15 - 15.00, Gäddan, rum G8:246.
Stina Fernqvist, Lektor sociologi, Institutet för bostads-och urbanforskning. 

Fler seminarier kan tillkomma

Senast uppdaterad av Malin Idvall