Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Doktorandseminarier och disputationer

2017-10-18
Greger Nybergs halvtidsseminarium. Preliminär titel: ”Liksom ... att jag har en fri vilja...” Brukarinflytande, delaktighet och självbestämmande inom LSS. Kommentator är Annelie Björkhagen Thuresson.
Tid: 13:15 - 15:00. Lokal: G8:424

2017-11-10
Ylva Grönvalls planseminarium. Kommentator är Torkel Richert.
Tid: 10.00-11.00. Lokal: G8:246

2017-11-14
Lisa Anderssons halvtidsseminarium. Extern kommentator är Lisa Wallander, Socialhögskolan, Lunds universitet.
Tid: 13.15-15.00. Lokal: G8:246

2017-11-24
Martina Takters licentiatseminarium.
Tid: 13.15-15.00. Lokal HS-huset, rum U217.

2017-12-19
Pouran Djampours slutseminarium. Extern kommentator är Sharham Khosravi, Stockholms universitet.
Tid: 13.15-15.00. Lokal G8:505.

Senast uppdaterad av Kajsa Langer