Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsfält socialpsykiatri

Socialpsykiatri är ett flervetenskapligt huvudområde. Forskning inom detta fält utgår ifrån ett flertal forskningstraditioner såsom socialt arbete, återhämtningsinriktad psykiatri, kulturell psykiatri, sociologisk socialpsykiatri, samt fenomenologisk psykiatri. Syftet med forskning av olika fenomen inom socialpsykiatrin är att avtäcka meningen med psykisk ohälsa i dess sociala kontext och relatera dessa resultat till diskussioner kring etik, nosologi, social kognition, återhämtning, social utsatthet, stigma, välfärdsstrukturer, epidemiologi, prevention, missbruk, migration, kultur, samhälle samt människans villkor. 

För att tydliggöra och tematisera sociala faktorers relation till brukarnas egna perspektiv av psykiska ohälsa, social utsatthet och mening av återhämtning är kvalitativa forskningsansatser dominerande inom socialpsykiatrisk forskning. Även statistiska undersökningar lyfts fram för att belysa särskilda gruppers utsatthet för psykisk ohälsa och social utsatthet. Inom socialpsykiatrisk forskning förhåller man sig med andra ord kritisk till de vetenskapliga och filosofiska metodernas (saknas ett ord?) respektive begränsning.

Pågående forskningsprojekt

Social kognition och fenomenologisk psykiatri

Socialpsykiatri som humanvetenskap och återhämtningsinriktat arbete

Publikationer

Englander, M. (Ed.) (forthcoming 2018). Phenomenology and the social context of psychiatry. London: Bloomsbury.

Englander, M. & Ingvarsdotter, K. (2017). Socialpsykiatrins grunder - människans villkor. Malmö: Gleerups.

Englander, M. (2016). The phenomenological method in qualitative psychology and psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 11: 30682  

Englander, M. (2015). Selfhood, empathy, and dignity.  In S. Ferrarello & S. Giacchetti (Eds.) Identity and Values, pp. 75-88. Cambridge Scholars Publishing.

Englander, M. & Folkesson, A. (2014). Evaluating the phenomenological approach to empathy training. Journal of Humanistic Psychology, No. 3, Vol. 54, 294-313.

Englander, M. (2014). Empathy training from a phenomenological perspective. Journal of Phenomenological Psychology. No. 1, Vol. 45, 5-26. 

Ingvarsdotter, K, Persson, K, Hjärthag F, Östman M. (2015). How Professionals View Multifamily Psychoeducation: A Qualitative Study. Psychiatric Quarterly,  DOI: 10.1007/s11126-015-9401-3 

Ingvarsdotter, K, Johnsdotter S, Östman M. (2012). Normal life crises and insanity – mental ill health contextualized. European Journal of Social Work15(3) 345-360. 

Ingvarsdotter, K, Johnsdotter S, Östman M. (2012). Lost in interpretation: the use of interpreters in research on mental ill health. International Journal of Social Psychiatry 58(1) 34-40.

Senast uppdaterad av Carolin Lind