Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsfält sexualitetsstudier

kyssen

Forskningen berör bland annat ämnen som prostitution och internationell sexhandel, homosexualitet, hiv och hiv-prevention, kvinnlig omskärelse och andra genitala ingrepp, ungdom och sexualitet, sexuella dysfunktioner, funktionsnedsättning och sexualitet, religion och sexualitet, etniska relationer och sexualitet samt pornografi.

Forskningen införlivar aktuella frågor om hur mångkultur, transnationalitet och globalisering inverkar på sexualitetens område. Fenomen som digitalisering och sociala medier spelar också en allt större roll för sexualitetens uttryck.

Forskarna inom fältet har bakgrund i samhällsvetenskapliga ämnen (som socialt arbete, sociologi, antropologi), humaniora (som filmvetenskap) och klinisk inriktning (som medicinskt vetenskapsområde). Mycket av forskningen har en socialkonstruktivistisk ansats – det vill säga, utgår ifrån att sexualiteten formas av sociala villkor och de kulturella sammanhang människor lever inom – men också biologiska perspektiv har sin plats i denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö.

Pågående forskningsprojekt

Attityder till kvinnlig omskärelse bland immigranter i Sverige

Del@aktig på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på nätet

Föräldraskap genom assisterad befruktning: surrogatmoderskap i Indien och Sverige

Kvinnlig omskärelse och sexualitet

Legal hantering i Sverige av misstänkta könsstympningsfall

Män, maskulinitet, religion och sexualitet

Oklara sexuella situationer: Om unga människors resonemang kring samtycke och gränsdragningar i sexuella möten 

Sex i Sydsverige - Tjugo år efter sex i Sverige

Sexualiteter inom islam: personlig religiositet och interkulturella möten inom sjukvården

Senast uppdaterad av Carolin Lind