Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Institutionen för socialt arbete

Studenter som pratar med varandra

AKTUELLT

Meddelande från ledningen:
Vi professorer och prefekten för Institutionen för socialt arbete vill mot bakgrund händelserna i Malmö där socialtjänsten på polisens begäran om utlämnade av sekretessbelagda uppgifter om papperslösa familjer, betona vikten av att värna och lyfta fram professionens autonomi och handlingsutrymme.

För oss som utbildare är det viktigt att våra studenter både lär sig myndighetsutövning men också att kritisk granska denna utövning och dess effekter. Forskning visar att denna kritiska reflektion har varit och är centralt för det sociala arbetes professionella utveckling.

För mer information, läs dokumentet Klargörande från Institutionen för Socialt Arbete


 

Socialt arbete är både en vetenskaplig disciplin, ett utbildningsområde och en profession. Centralt inom socialt arbete är att förstå och förklara sociala problem samt att bidra till en positiv social förändring genom interventioner riktade till såväl enskilda människor och grupper som olika delar av samhället. Klassiska välfärdsfrågor som fattigdom, hemlöshet och social ohälsa samsas här sida vid sida med ett starkt fokus på frågor som rör barn, familj, missbruk och social omsorg. 

Utbildning

Institutionen för socialt arbete ger utbildning på grund- och avancerad nivå. Du kan studera inom ramen för något av våra fem utbildningsprogram på grundnivå, men också på någon av våra två masterprogram eller många fristående kurser. Socialt arbete är huvudämne både på grund-, avancerad- och forskarnivå. 

Läs mer om våra utbildningar

Forskning

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor kring sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning kring individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv. Forskningen bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. 

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad av Carolin Lind