Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rättsvetenskap

Välkommen till avdelningen för rättsvetenskap!


Hos oss finns en bred juridisk kompetens. Akademiskt sträcker sig vår kompetens från rättsvetenskap till samhälls- och socialvetenskap. Många av oss har forskat, tjänstgjort i domstolar och vid myndigheter av skiftande slag. Vi har lång erfarenhet av undervisning på olika akademiska nivåer och som utbildare vid myndigheter och andra organisationer.

Vi är specialister på välfärdsrätt.Till detta område räknas framförallt den del av den offentliga rätten där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. Vi intresserar oss särskilt för rättsliga frågor som rör enskilda som befinner sig i olika typer av ojämlika maktrelationer, exempelvis som tvångsomhändertagen, sökande av någon förmån, som patient eller brukare.

Till området välfärdsrätt räknas även den delar av avtalsrätten som brukar kallas för den sociala civilrätten, det vill säga rättsområden som rör människor i vardagliga situationer som låntagare, anställd, hyresgäst eller konsument. 
Senast uppdaterad av Mikael Matteson