Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Forskningen i kriminologi vid Malmö högskola är flervetenskaplig med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Den har ett brett fokus och inkluderar studier av olika typer av avvikande beteenden, till exempel brott, psykisk ohälsa och missbruk, vilka tenderar att sammanfalla.

Centrala forskningsområden vid institutionen är:

  • Kriminella karriärer
  • Brottslighetens geografi
  • Ungdomsbrottslighet
  • Kriminologisk teori
  • Brottsprevention
  • Våld mot kvinnor
  • Missbruksvård
     
Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann