Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

_I0C8240

Utbildning

Vi har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, folkhälsa och socialt arbete. Många av dem leder till en yrkesexamen.

Mer om våra utbildningar

Labbdetalj nål

Forskning

Vår forskning är tätt kopplad till samhälle och näringsliv. Stora forskargrupper finns inom biomedicinsk vetenskap, kriminologi, social utsatthet och sexologi.

Läs mer om forskning vid Hälsa och samhälle

Nyheter

Kalender

Senast uppdaterad av Mikael Matteson