Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sofia Rönnqvist - Publications

Publications and reports


Som medarbetare:

 

Gruppen för mångfaldsstudier, IMER, Malmö Högskola (2004a), Mångfald som personalidé i tio svenska kommuner – policy, plan och praktik, (www.equalnews.com)

 

Integrationsverket (2004b): Staten som förebild? Om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald, Integrationsverkets rapportserie 2004:04

 

Broomé, Per, Ljungberg, Caroline, Rönnqvist, Sofia & Schölin, Tobias (2006), Chefsrekrytering i Malmö stad – kompetens, mångfald och homogenisering, Norrköping: Integrationsverket

 

I eget namn:

 

Rönnqvist, Sofia (2003): De mångfaldiga praktikanterna, en studie av ett praktikantprojekt i en etniskt homogen organisation, Magisteruppsats, Ekonomisk historiska institutionen

 

Rönnqvist, Sofia (2003): Mångfaldsarbetets planer och strategier: Uppfattningar om den etniska mångfaldens motiv och hinder vid Arbetsförmedlingen, CSN och Försäkringskassan i Malmö (www.integrationsverket.se).

 

Rönnqvist, Sofia (2004): ”Från gemensam idé till pragmatisk handling – mångfaldstankar och strategier på fyra arbets- och utvecklingscentra” i Studier av den mångkulturella organisationen – exemplet Malmö kommun, Current Themes in IMER Research, Malmö: Malmö Högskola

 

Rönnqvist, Sofia (2005): ”Mångfald”, kapitel i Thomsonfaktas Företagarhandbok Personal och handboken Personal Offentlig Sektor

 

Rönnqvist, Sofia (2006): I mångfaldens spår. Om mångfaldsidéns spridning i Amerika och Malmö, Licentiatavhandling, Lund: Ekonomisk-historiska institutionen

 

Rönnqvist, Sofia (2007): ”Mångfald, ledning och idéspridning i Malmö stads organisation” i Vita fläckar - om integrationspolitik, ledning och mångfald i Malmö stad, Current Themes in IMER Research, Malmö: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER)

 

Rönnqvist, Sofia (2008): Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad, Malmö: Holmbergs

 

 

Last updated by Merja Skaffari Multala