Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pieter Bevelander - Completed research

Research grants and projects/ Financed by

1992-1996 Invandrarna i det postindustriella samhället. Invandring och ekonomisk strukturförändring i Sverige

1970-1990./Social Science Foundation.

1996-1997 Invandrare i Storstäderna. / Center for Business and Policy Studies

1997-2001 Integrering eller marginalisering? En longitudinell studie av invandrare i Sverige 1968-93" /Social Science Foundation.

1997-1999 Evaluation av Mål3 och Employment /Swedish Labour market Board.

1999-2003 Utvärdering av integrationsinsatser i Rosengård enligt storstadsprogrammet för särskild utsatta bostadsområden /City of Malmö.

2004 Invandrarnas social-ekonomiska integration i det Nederländska samhället /Postdoc financed by STINT.

2005 Evaluation of introduction methods for integration of refugees /Swedish Integration Board.

2005-2006 Flyktingars chansen att få jobb – vad betyder den lokala arbetsmarknaden och de lokala nätverken? /Swedish Board of Municipalities.

2006-2007 Islamofobia among young students in Sweden /Board for Living History.

2006 Migration and Labour Market Integration of Immigrants for the city of Stockholm /The city of Stockholm

2007-2010 Prominstat, Promoting comparative Quantitative research in the field of Migration and Integration in Europe /European Union.

2008-2009 Housing market establishment by Refugees and Homelessness among Refugees /Swedish Housing Board

2008-2009 Labor market integration of Resettled Refugees in Sweden / Europeiska Flyktingfonden

2009-2013 TEmporary Migration, integration and the role of Policies (TEMPO)/ NORFACE 2009-2012 Scandinavia’s population groups of developing countries’ origin: Change and Integration/ Nordic Counsel

2010-2012 Regulating intimate lives/Danish Research council

 
2011-2013 INTERMAR- Integration of International marriages: Empirical Evidence from Europe and North America (Marie Curie postdoc position at MIM)/ EU 7th Framework.

Last updated by Merja Skaffari Multala