Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En dag för Malmö – så kan Malmö högskola bidra till en bättre stad

Konferensen En dag för Malmö – är Malmö högskolas fortsättning på det viktiga arbetet för en socialt hållbar utveckling av staden, minskade hälsoskillnader och bättre livsvillkor för alla i staden. Syftet är att ta sikte på de större, övergripande och mer långsiktiga frågorna. Fokus ligger på det uthålliga och utmanande samhällsbyggandet. Malmökommissionens slutrapport blir brett belyst i fyra separata seminarier för att spegla bredden och komplexiteten i Malmökommissionens forskningsrelaterade frågeställningar, och konferensen tar sikte mot den roll och det ansvar som högskolan kan identifiera. 

Program för dagen

9:15 Inledningsanförande: Stefan Bengtsson hälsar välkommen, Malmökommissionens tidigare huvudsekreterare Anna Balkfors och projektkoordinator Alf Merlöv från Malmö stad berättar om Malmökommissionens bakgrund och huvudresultat.

10:45–12:00 Parallella sessioner, del 1: Tapio Salonen: Integration och utsatthet mellan individ och system. Sven Persson, Laid Bouakaz och Margareta Cederberg: Utbildningens betydelse med förskola och skola i fokus.

13–14:15 Parallella sessioner, del 2: Mikael Stigendal: Tillväxt och välfärd genom kunskapsallianser i en globaliserad stad. Eva Engquist: Social innovation och samverkan mellan parter.

14:45–16:00 Avslutande diskussioner med kommissionärerna och de reflektörer som deltagit i respektive session. Diskussionen leds av Lars Mogensen. Inleds med tio minuters samtal med Ulla Gertsson som fått rektorsuppdraget att sammanställa underlag till högskolans remiss till Malmökommissionens slutrapport. I diskussionen håller vi fokus på hur rapporten förpliktigar och uppmuntrar oss som lärosäte att arbeta vidare med frågorna – och pekar framåt mot framtida forskningsprojekt. Rektor Stefan Bengtsson avrundar med reflektioner kring högskolans roll och ansvar i Malmö stads utveckling.

Datum och plats: fredag den 27 september 2013 i Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank