Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studera som elitidrottare

Malmö högskola är ett så kallat Elitidrottsvänligt lärosäte. Det innebär att högskolan och Riksidrottsförbundet har ett samarbete för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på högskolenivå.

Som elitidrottare har du under studierna på Malmö högskola rätt till extra stöd – du har dock inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Med elitidrottare menas

  • att idrotten ingår i någon av Riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund.
  • att personen tävlar på landslagsnivå – individuellt eller i lag.

Stöd under studietiden

Först när du är antagen till studier vid Malmö högskola kan du ta kontakt med samordnaren vid lärosätet för att få beslut om stöd. Det är viktigt att elitidrottande studenter tar kontakt med samordnaren så tidigt som möjligt för att stödet ska kunna utformas i tid.

  • En egen kontaktperson. En studie- och karriärvägledare är huvudansvarig för dig under din studietid i frågor som rör elitidrott och studier.
  • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.

Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

  1. När du blivit antagen till studier vid Malmö högskola kontaktar du ditt specialförbund för att få intyg på sin idrottsnivå. Blankett att fyllas i av respektive specialförbund
  2. Ta kontakt med Malmö högskolas samordnare och skickar med ditt intyg.
  3. Samordnaren gör en bedömning och beslutar om du har rätt till stöd, enligt Malmö högskolas policy.
  4. När du beviljats stöd träffas du, samordnare och representant från utbildningen för att diskutera kursplanen och tränings- och tävlingsupplägg.
  5. Samordnaren ansvarar sen för uppföljning under hela din studieperiod.
Senast uppdaterad av Peter Martinsson