Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Egenrapportering

Primula är Malmö högskolas egenrapporteringssystem. Här finns information om din anställning, löne- och anställningshistorik, lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Här ansöker du om semester, andra sorters ledighet och rapporterar sjukfrånvaro. Det är även här alla reseräkningar och kostnadsutlägg ska hanteras. Dessutom anmäler du dina eventuella bisysslor här. Notera att du även ska rapportera i Primula även om du inte har eller planerar ha några bisysslor.

Du loggar in med ditt användar-id samt lösenord, samma som du använder när du loggar in på din dator. Väl inne i Primula finns instruktioner hur du ska hantera de olika ärendena.

Här loggar du in i Primula webb

Det här kan du göra i Primula webb:

  • Läsa och skriva ut lönebesked
  • Ansöka om semester
  • Ansöka om annan ledighet
  • Lägga in din reseräkning
  • Anmäla bisyssla
  • Sjukanmälan
  • Adressändring
  • Lägga in frivilligt extra skatteavdrag
  • Kontaktuppgifter till anhörig

Problem med Primula?

Om du har problem med inloggningen eller har andra systemrelaterade frågor, skicka ditt ärende till felanmalan.er@mah.se

Var uppmärksam på att Primula är känsligt för vilket språk din webbläsare är inställd på. Du behöver ställa in rätt språk på webbläsaren innan du loggar in.

För lönerelaterade frågor, vänd dig till din löneadministratör.

Instruktionsfilmer

Se självservicefilm om Primula för medarbetare

Är du chef och vill kika på Primula? Se självservicefilm om Primula för chefer